Επιτυχής Καταχώρηση Αίτησης.

 

Η αίτηση σας καταχωρήθηκε επιτυχώς.

O μέγιστος χρόνος έκδοσης και αποστολής με courier είναι δύο (2) εβδομάδες.

Σε τυχόν αργία, κατά τη λήξη των 2 βδομάδων, η αποστολή των βεβαιώσεων θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν τυχόν εντοπίσουμε κάποιο σφάλμα στα στοιχεία που καταχωρήθηκαν ή χρειαστούμε περαιτέρω πληροφορίες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.