ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.1. Η AIGLON ΑΕ ενημερώνει τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από:

α) τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με αναρτημένες φωτογραφίες, άρθρα, γραφικά και αρχεία ήχου και εικόνας,

β) τη νομοθεσία περί μοντέλων και σχεδίων αναφορικά κυρίως με τα μοντέλα οχημάτων που απεικονίζονται στο εν λόγω site και τις ονομασίες αυτών,

γ) τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων/μαρκών. Εν προκειμένω προστατεύονται το σήμα και η επωνυμία της AIGLON ΑΕ, καθώς και όλα τα σήματα, τα λογότυπα και τα εμβλήματα των μαρκών και των μοντέλων που απεικονίζονται σε αυτό το site.

1.2. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ιδιοκτησία της AIGLON Α.Ε   ή τρίτων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη εκμετάλλευσή τους από αυτήν. Το σήμα, η επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα AIGLON ανήκουν στην αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη ιδιοκτησία της AIGLON Α.Ε.

1.3. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο, διαδικασία, και μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο) η ολική ή η μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της AIGLON Α.Ε.

1.4. Κάθε ενέργεια αντίθετη με τα ανωτέρω οριζόμενα συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και αποτελεί όλως ενδεικτικώς κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, γραφικών, μοντέλων, ή (και) σημάτων.

2.Πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

2.1. Πληροφορίες και εικόνες που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό χώρο βασίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά που ισχύουν κατά τη στιγμή που δημοσιεύονται στο site, ή τη στιγμή που ενημερώνεται ή επικαιροποιείται η συγκεκριμένη σελίδα.

2.2. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται στα απεικονιζόμενα αυτοκίνητα είναι είτε στάνταρ, είτε προαιρετικοί, είτε δεν είναι καθόλου διαθέσιμοι, ανάλογα με την εκάστοτε έκδοση.

2.3. Μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η AIGLON Α.Ε διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και των χρωμάτων των αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι σημερινές τεχνολογίες αναπαραγωγής δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.

2.4. Τα μοντέλα και οι εκδόσεις που εμφανίζονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, των αξεσουάρ, και του προαιρετικού εξοπλισμού, είναι αυτά που διατίθενται στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ή και να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες του κόσμου.

2.5. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, έχουν σκοπό τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

 

3. Προσωπικά δεδομένα

3.1. Η AIGLON ΑΕ σέβεται την επιθυμία για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως και οικειοθελώς τα καταχωρήσετε. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, για την προώθηση προϊόντων, την έρευνα αγοράς ή τον έλεγχο δεδομένων πωλήσεων, και προκειμένου η AIGLON ΑΕ να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σε όποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

3.2. Σημειώνεται ότι η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει με τον πλέον ασφαλή και προσήκοντα τρόπο και με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

3.3. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail:  info@aiglon.gr

3.4. Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών.

3.5. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή ή και την διόρθωση των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στη σελίδα του Δικτύου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@aiglon.gr και αυτά θα διαγραφούν από τα τηρούμενα αρχεία μας.

3.6. Η AIGLON ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση από τα αρχεία της όσα από αυτά κρίνει σκόπιμο.

3.7. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω καλείστε να επικοινωνείτε στον κάτωθι λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aiglon.gr

4. Σύνδεσμοι hypertextes 

Σε καμία περίσταση, η AIGLON ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με το site www.aiglon.gr.

 

5. Ενημέρωση, επικαιροποίηση, λειτουργία

5.1. Η AIGLON ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να διαγράφει ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς καμία προηγουμένη ειδοποίηση, τους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλά και οποιαδήποτε στοιχεία, προϊόντα ή υπηρεσίες παρουσιάζονται σε αυτόν.

5.2. Όλες οι αλλαγές ισχύουν και δεσμεύουν τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα για την ανάγνωση αυτών των γενικών όρων κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στο site. Γι’ αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του site.

 

5.3. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

5.4. Η AIGLON ΑΕ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών ή/και από άλλα δίκτυα επικοινωνίας ή άλλες αιτίες παρεμβολής.

5.5. Επίσης, ενδέχεται η λειτουργία του site να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κείμενων πέραν της δυνατότητας ελέγχου της AIGLON ΑΕ ή ανεξαρτήτως της βουλήσεώς τους.

 

6. Δεσμοί -links– προς άλλα sites

6.1. Με τους συνδέσμους αυτούς, στους οποίους η ιστοσελίδα μας παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks, θα εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας και θα μεταφερθείτε στις ιστοσελίδες άλλων διαδικτυακών τόπων τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα με τα οποία ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει η εταιρεία μας.

 

6.2. Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε ιστοτόπους τρίτων, θα φύγετε από τον ιστότοπο της AIGLON A.E. και θα επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την AIGLON A.E..

 

6.3. Η AIGLON A.E., δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους τρίτων. Η AIGLON A.E. δεν σχετίζεται με τους τρίτους που χειρίζονται τους ιστοτόπους αυτούς και, επομένως, ούτε ελέγχει, ή εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς ούτε ελέγχει ή εγγυάται την τήρηση ή μη της εν γένει ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας από τους τρίτους. Η AIGLON A.E. συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η AIGLON A.E. συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις για πληροφορία που παρέχεται σε ιστότοπο τρίτου, παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στον τρίτο που ελέγχει τον εν λόγω ιστότοπο.

 

 

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

7.1. Ο διαδικτυακός τόπος  www.aiglon.gr και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο.

7.2. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.